Valgresultat 2020

Årets valgresultat er klart.
Valg
Foto: Colourbox.com

Valget ble gjennomført digitalt med questback, der valgkomiteens forslag til styremedlemmer, medlemmer av valgkomiteen og revisor, samt styrets forslag til medlemmer av fagutvalget, ble presentert og valgt.  Det var gitt mulighet for å komme med andre forslag, men ingen var mottatt innen fristens utløp 10.mai. 41 medlemmer stemte. Takk for valgdeltakelsen og for tilbakemeldinger i fritekstfeltet.

Oversikt over styremedlemmer og medlemmer i fagutvalget finner du under Om oss.  

Styret fikk tillit til å finne et nytt medlem til fagutvalget som erstatning for Henning Aanes, og jobber med det.  

Valgresultatet forøvrig vil gjengis i årsmøtereferatet, som legges ut på hjemmesiden under Om oss så snart det er signert.