Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

Velkommen til digitalt årsmøte 17.mars 2021!

Velkommen til digitalt årsmøte 17.mars kl 15.30-16.45! Rett etter Marskurset 2021. Se egen nyhetssak
Innkalling blir sendt per mail. Ta kontakt ved spørsmål. Velkommen!
10. februar 2021
Digitalt årsmøte
Foto: Colourbox