Årsberetning Ntmf 2017

Her er årsberetningen for 2017. Denne er sammen med årsregnskap og revisjonsberetning sendt ut til alle medlemmene.