Norsk trygdemedisinsk forening

2018

Referat fra styremøte 06.03.18

Dato: 6. mars 2018, kl 20.00 – 22.00. Sted: Olavsgaard Hotell (i tilknytning til Årsmøtekurset.)

Tilstede: Karen, Anne Lise, Nils, Nina, Bjørn K. (tillitsvalgt).
Forfall: Steinar og Bjørn.

 1. Godkjenne referat fra siste styremøte 29.01.18.
 2. Planlegging av gjennomføring Årsmøte 07.03.18 og etterfølgende årsmøtemiddag.
 3. Diskutere kandidater til siste medlem av Fagutvalget.

Oppgavefordeling:

Karen ansvarlig for kontakt opp mot prof. John Gunnar Mæland, som skal holdeårets «årsmøteforedrag». Han vil også være styrets gjest under årsmøtemiddagen.

 • Karen leder selve årsmøtet - og går bl.a. gjennom årsberetningen for 2017. 
 • Anne Lise og Karen legger sammen frem årsregnskap etc. 
 • Nina har med pc og viser frem de aktuelle dokumenter underveis. 
 • Sverre er referent og Nina ordner med 2 vitner til å underskrive referatet + et medlem som teller.
 • Nina ansvarlig for gjennomføringen av valg av medlemmer til fagutvalg. 
 • Harald ansvarlig for gjennomføringen av valg til styret og de andre vervene. 
 • Nils orienterer om Fagstipendet.
 • Nina ansvarlig for gjennomføringen av årsmøtemiddagen. 
 • Karen holder tale. 
 • Bjørn K holder takk for maten tale. 
 • Fagutvalget ved Marit er ansvarlig for underholdningsinnslaget.

Neste styremøte: 8. mars kl. 08.00 med konstituering av nytt styre.

Referent: Nina