Styremøte 140823

Styremøte 140823

Referat fra styremøte norsk trygdemedisinsk forening 14.08.23 
Teams, kl 1930-2100 
 
Deltakere: 
Ingvild  
Niclas  
Marit  
Hege  
Astrid (referent) 
 
Forfall: 
Kristin  
Finn-Erik  
 
 
 
 
Om utsending av dagens agenda 
Lagt inn i møteinvitasjonen i etterkant. Den ble ikke mottatt, så agendaen må sendes ut på e-post, noe som også var gjort. 
 
Referat fra styremøte 02.05.23  
Gjennomgås og godkjennes. 
 
Teamsgruppen i regi av legeforeningen 
Ikke alle styremedlemmene har kommet seg inn på teams. Niclas tar kontakt med legeforeningen for å hjelpe oss. 
 
Kandidater til årsmøteforedraget 
Styret har mottatt tips fra fagutvalget, om kandidat for årsmøteforedraget. Flere ble foreslått og diskutert i møtet. I etterkant av møtet har styret landet på at vi ønsker å kontakte Morten Calmeyer for dette. Flere andre kan være aktuelle. 
 
Fagetikkgruppa, status 
Maiken, Elin, Bjørg, Wenche, Ingvild og Hans Magnus er med i fagetikkgruppen. Ingar Heum skal holde foredrag om skjønn 21. sept, kl 1930-2100. Arbeidsgruppen har møte neste uke og den vil også foreta en evaluering etter foredraget til Heum.  
 
EUMASS 2023 
Ingvild og Astrid reiser. Vi har fått det godkjent for en del spesialiteter, for allmenmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin så langt. Ntmf vil dekke kursavgift hvis ikke arbeidsgiver dekker. 
 
Trykking av nytt opplag av "Personsentrert trygdemedisin i etiske perspektiver" 
Boken ble revidert våren 2023. Det har vært signalisert fra direktoratet at direktoratet kan dekke bok for ROL. Vi ønsker i utgangspunktet at alle ROL bør få boken i ny utgave. Vil direktoratet eventuelt dekke ny bok til alle ROL eller kun til de nye? Ingvild følger opp denne saken.  
 
Informasjonssak 
Jubileumsboken "Mellom pasient og samfunn" ligger åpent på nett  
Mellom pasient og samfunn : Norsk trygdemedisinsk forening 50 år : 1952-2002 (nb.no) 
 
Kursoversikt relevant for trygdemedisin og Kompetanseplan ROL (NAV) 
Utsettes til neste styremøte. 
 
Høringer 
Høringssvar til «Raskt og riktig» ble levert 08.08.23, til legeforeningen.  
Utkast til høringssvar til Gjennomgang av allmennlegetjenesten (regjeringen.no) ble diskutert. Høringssvaret ble ferdigstilt i etterkant av møtet.