Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Medisinstudenter i jobb

Autorisasjon og LIS1-lisens

For å kunne arbeide som lege i Norge må du ha profesjonsgodkjenning/autorisasjon eller lisens. Det er Helsedirektoratet som gir ut autorisasjon til helsepersonell. Legeautorisasjonen gir rett til å benytte yrkestittelen “lege”/“cand.med.”

Personer som ikke har autorisasjon eller lisens har ikke rett til å benytte denne yrkestittelen. De har heller ikke rett til å benytte en tittel som er egnet til å gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon. Derfor må man før man kan begynne å arbeide som LIS1-lege søke Helsedirektoratet om LIS1-lisens (tidligere turnuslisens) eller autorisasjon.

Autorisasjon

Hva innebærer autorisasjon?
Studenter som er utdannet i Norge får autorisasjon etter endt medisinsk grunnutdannelse. De fleste læresteder søker om autorisasjon for deg ved å sende lister til helsedirektoratet over hvem som har bestått eksamen. Som student må du undersøke om ditt lærested bruker innmeldingslister, og du må også forsikre deg om at kontaktinformasjonen din på Altinn er riktig. Når innmeldingslisten er sendt inn, vil du motta en melding fra Altinn med beskjed om at du har mottatt en melding på Altinn. Denne meldingen inneholder en lenke for betaling av gebyret som må betales for autorisasjonen. Meldingen har en utløpsfrist, husk å betale autorisasjonsgebyret før denne fristen! Dersom utdanningsinstitusjonen din ikke søker for deg eller betalingsfristen på gebyret ikke overholdes, må du selv søke gjennom Altinn.  

Studenter som er utdannet i utlandet må selv søke om autorisasjon via Altinn. Du må huske på at autorisasjon gis fra Helsedirektoratet på bakgrunn av de regler som foreligger til enhver tid. Dette regelverket kan endre seg, og det vil være regelverket som foreligger når du søker autorisasjon som vil være gjeldende. Du har selv ansvaret for å følge med på eventuelle endringer og at du oppfyller kravene som foreligger når du søker autorisasjon. Slik det er i dag kan studenter som er utdannet i EU/EØS-land hvor det gis autorisasjon etter endt medisinsk grunnutdannelse søke om direkte autorisasjon i Norge. Dette gjelder for studenter uteksaminert fra Belgia, Bulgaria, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Kypros, Latvia, Nederland, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. For studenter utdannet i Polen foreligger det en særavtale der man må søke om et sertifikat fra polske helsemyndigheter før man kan søke norsk autorisasjon.

For studenter som er utdannet i EU/EØS-land der det ikke gis autorisasjon i studielandet etter endt studium har man mulighet til å søke om LIS1-lisens for å kunne fullføre LIS1 i Norge. Denne muligheten forsvinner fra og med 1. januar 2019. Kandidater som har studert i disse landene må oppnå autorisasjon i studielandet før de kan søke autorisasjon i Norge. Det vil si at de må fullføre nødvendig praksis for å oppnå autorisasjon i eget utdanningsland før de kan starte LIS1/videre spesialisering i Norge. Dette gjelder studenter uteksaminert fra Danmark, Irland, Island, Italia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Storbritannia og Sverige.  

Har du spørsmål om autorisasjon/LIS1-lisens burde du kontakte din lokale arbeidslivsansvarlige. Kontaktinformasjon finner du her.