Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Medisinstudenter i jobb

Dine tillitsvalgte

Som tillitsvalgte i Nmf jobber vi for å bedre arbeids- og lønnsvilkår for medisinstudenter og for å sikre gode ansettelsesprosesser. Vi besvarer med glede spørsmål fra Nmf-medlemmer om arbeid og lønn.

Hvert lokallag har minst én lokal arbeidslivsansvarlig. Sammen med en nasjonal arbeidslivsansvarlig utgjør alle de engasjerte arbeidslivsansvarlige i lokallagene «Nmfs arbeidslivskomité». Komiteen jobber sammen for bedre arbeids- og lønnsvilkår for medisinstudenter med og uten lisens på lokalt og nasjonalt nivå. 

Lokalt jobber vi med

  • Infomøter om LIS1
  • Infomøter om studentlisens
  • Kurs i CV-skriving
  • Besvare spørsmål fra Nmfs medlemmer om arbeid, lønn og LIS1. 
  • Lokale forhandlinger om arbeidsvilkår og lønn for medisinstudenter

Nasjonalt jobber vi med

  • Opprettelse av 200 flere LIS1-stillinger
  • Forbedring av ansettelsesprosesser 
  • Nasjonale lønnsforhandlinger
  • Politiske spørsmål knyttet til medisinstudenter

Historien til komiteen:

Arbeidslivskomiteen ble opprettet i 2014 som et resultat av overgangen fra trekkbasert til søknadsbasert turnusordning. Siden den tid har vi fått gjennomslag for lønnskrav hos flere helseforetak, blitt inkludert i Legeforeningens forhandlingsprosesser og kommentert offisielle rapporter fra helsemyndighetene. Vi jobber kontinuerlig med å kartlegge utviklingen og utfordringer i arbeidsmarkedet for medisinstudenter.

Om du har spørsmål om arbeid, lønn eller LIS1 eller er interessert i vervet kan du ta kontakt med dine lokale arbeidslivsansvarlige eller nasjonal arbeidslivsansvarlig: