Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Internasjonalt arbeid

Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum)

MedHum er Norges største humanitære innsamlingsaksjon som ønsker å gjøre humanitært arbeid til engasjerende og lærerikt for medisinstudenter.
MedHum sin logo

Hvert partallsår arrangeres aksjonen for å samle inn penger til humanitære prosjekter med fokus på lav- og mellominntektsland, og forebyggende helsearbeid. I løpet av aksjonens historie har studentene til sammen klart å samle inn over 18 millioner kroner til primærhelse og forebyggende medisin i forskjellige deler av verden. 

I 2018 blir aksjonen arrangert for 15. gang. I samarbeid med UNICEF skal aksjonen bidra med psykososial støtte og primære helsetjenester til syriske barn og ungdommer i Jordan. 

Sammen med våre sponsorer, dekker vi driftsutgiftene til aksjonen, slik at pengene som blir samlet inn kan gå direkte til årets prosjekt. 

Aksjonen har et stort antall engasjerte studenter som arbeider frivillig, noe som er avgjørende for at aksjonen har blitt til- og opprettholdes. MedHum ser på det som en naturlig sammenheng mellom studentenes fremtidige yrke som leger og å ha et engasjement for mennesker i hele verken. 

Kultur og tradisjon for gjennomføring av aksjonen varierer noe fra by til by og det er lokallagene som selv bestemmer hvordan de ønsker å gjennomføre den. Det unike er at denne aksjonen er av og med medisinstudenter, slik at MedHum har blitt en tradisjon for mange å engasjere seg i.