Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Medlem

Sommerstipender til forskning

Nmf deler hvert år ut seks stipender til medlemmer som ønsker å forske i sommermånedene. Stipendene lyses ut sammen med fakultetenes egne sommerstipender.

Flere av universitetene lyser ut sommerstipend til medisinstudenter som ønsker å gjøre et forskningsarbeid i løpet av sommeren. I Norsk medisinstudentforenings (Nmf) politiske måldokument er det vedtatt at:

Kapittel 5: Medisinsk forskning
5.1 Forholdene må legges til rette for studenter som ønsker å forske under utdanningen. Rammevilkårene for studentforskning bør være de samme ved alle fakultetene.
5.2 Forskning utenom forskerlinje:
5.2.1 Norsk medisinstudentforening vil videreføre ordningen med kvalitetssikrede sommerstipender og ønsker at de skal være et tilbud til medisinstudenter på samtlige fakulteter.
5.3 Finansiering:
5.3.1 De finansielle rammene for medisinstudenter som forsker bør styrkes.

Ordningen med sommerstipender fra Nmf går ut på at universitetene som selv oppretter sommerstipender for forskning, mottar et antall sommerstipender finansiert av Legeforeningen, administrert av Nmf. Totalt har Legeforeningen bevilgning til sommerstipender på 300 000 kr hvert år, og hvert sommerstipend er på 50 000 kr, det utgjør 6 stipender totalt. Disse fordeles mellom de universitetene som selv utlyser sommerstipender. Fordelingen avgjøres av Nmfs nasjonale styre i januar hvert år.

Hensikten er at medisinstudenter skal få mulighet til å forske utover det som tilbys i løpet av medisinstudiet, uten at det skal gå utover gjennomføring av utdannelsen. Det skal bidra til at flere av våre medlemmer får interesse for forskning, og kan utvikle erfaringer med denne typen kunnskapssøking igjennom en sommer med arbeid med et forskningsprosjekt.

Det er dessverre ikke alle fakultetene som selv lyser ut sommerstipender, men vi i Nmf jobber for at dette skal være en mulighet ved alle fakulteter med medisinstudium i Norge.

Stipendene fra Nmf lyses ut sammen med fakultetenes egne stipender - følg med på ditt fakultets interne sider eller mail for å finne søknadsfrister!

Lurer du på noe?

Ta kontakt med ansvarlig for forskning ved ditt fakultet, eller med ansvarlig i Nmfs Nasjonalt styre.