Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Medlem

Tidsskriftet

Som medlem av Nmf får du tilsendt Tidsskrift for Den Norske Legeforening 24 ganger i året (normalpris for abonnement kr 2700,-).

Tidsskriftet inneholder store mengder faglig stoff, og som medlem får du dette bladet gratis hjem til deg ca. hver andre uke. I Tidsskriftet kan du lese om den nyeste forskningen, helsenyheter, nytt innenfor foreningen og mye mer. Som student kommer du kanskje særlig til å sette pris på de faglige temaartiklene. Hvert nummer tar for seg et nytt tema.

Husk å melde fra om eventuelle adresseendringer!