Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Medlemsinfo

Æsculap

Æsculap er et magasin for norske medisinstudenter, både ved norske og utenlandske universiteter. Det utgis av Norsk medisinstudentforening (Nmf), en avdeling av Den norske legeforening.
Æsculap nummer 3 2019
Forside på Æsculap

Æsculap har som målsetting å være et informativt og saklig refleksjons- og debattforum i forbindelse med helse, sosialpolitiske spørsmål, etiske problemstillinger som vedrører medisinsk virksomhet, forhold som vedrører legerollen, og saker som angår det medisinske studium og de medisinske fakulteter.

Magasinutgaven av Æsculap utkommer 4 ganger årlig, og har over 90 års fartstid. Medlemmer i Nmf vil motta bladet gjennom sitt medlemsskap, men andre kan også abonnere på magasinet.

Det er mulig å sende inn artikler, leserinnlegg, bokanmeldelser og spørsmål om annonser i bladet. Bare ta kontakt med redaksjonen. Vi ønsker og håper på lav terskel for å ta kontakt.