Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Medlemsinfo

Bli tillitsvalgt

Som tillitsvalgt i Nmf kan du påvirke politikken innen utdanning, helsevesen og ikke minst møte mange engasjerte mennesker. Under kan du se den flotte gjengen som i dag er tillitsvalgte.
Tillitsvalgte i Nmf for 2018

Om du ønsker å forme politikken til Nmf, skape gode prosjekter, hjelpe dine medstudenter og andre, eller bidra på andre måter kan du søke et av våre verv. De fleste slike verv vil bli utlyst gjennom flere kanaler både lokalt, sentralt og via sosiale medier. Som regel skjer denne utlysningen i begynnelsen av høsten.