Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Utland

Bulgaria

I Bulgaria har vi studenter i Sofia.
8. juni 2020