Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Om Nmf

Vi arbeider for medisinstudenters faglige, økonomiske og sosiale interesser

Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. Vi er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter og kjemper daglig for at våre medlemmer skal ha best mulig vilkår under, men også etter, utdannelsen.
Tillitsvalgte i Nmf

Vi vil være, og er, en aktiv part i utviklingen av den medisinske grunnutdanningen og en medvirkende part i saker som omhandler og påvirker medisinfaget. Vi formidler humanitære idealer blant studentene og bidrar til utviklingen av den faglige sammensetningen til fremtidige leger. Vi gjør dette med en rekke tiltak og tilbud, blant annet ved å stimulere til debatt og engasjement i studentfora og å stimulere til god samfunns- og kulturforståelse, samt arbeide med nasjonale og internasjonale helseproblemer.

Vi arbeider med

  • Kvaliteten på den medisinske grunnutdanningen ved de medisinske fakultetene i Norge. Mer om vårt arbeid med grunnutdanning finner du her.
  • LIS1-ordningen – blant annet med å sikre en rettferdig konkurranse om LIS1-stilling.
  • Lønn- og arbeidsvilkår for medisinstudenter med og uten midlertidig lisens.
  • Utveksling for medlemmer til andre land.
  • Lokale, nasjonale og globale helsespørsmål gjennom prosjekter, seminarer og foredrag.
  • MedHum, Nmf sin egen humanitæraksjon som arrangeres hvert andre år.

Lover, regler og organisering

Våre beslutninger er alltid i pakt med medlemmenes meninger og interesser og reguleres til enhver tid av gjeldende vedtekter og måldokument. Disse dokumentene er våre lover og regler.

Her er også foreningens måldokument som inneholder samtlige politiske vedtak gjort av landsmøtet, og er forpliktende for alle ledd av foreningen. Det innebærer at vår politikk reguleres og inneholder samtlige politiske vedtak gjort av landsmøtet, og er forpliktende for alle ledd av foreningen. Det innebærer at vår politikk reguleres og styres ene og alene av måldokumentet. Disse dokumentene vedtas på landsmøtet og det er bare denne forsamlingen som har myndighet til å vedta forandringer i vedtekter og måldokument.

Daglig drift og ansvaret for at dette gjøres i henhold til vedtekter og politisk måldokument er det vårt Nasjonale Styre som er ansvarlige for. Arbeidsprogrammet vårt bestemmer hva vi skal prioritere hvert år og er ment som en konkretisering av måldokument- dette vedtas også på landsmøtet. Hvert år utarbeides et nytt arbeidsprogram som er underlagt og må samsvare til måldokument og vedtak.

Nasjonalt styre består av sju styremedlemmer, hvorav fem representerer hvert sitt lokallag i Nmf.  De to siste medlemmene er Leder og Internasjonalt ansvarlig, som velges på Valgmøtet.

Nasjonalt styre 2021

x
Leder
Maja Elisabeth MIkkelsen
x
Nestleder
Xenia Cappelen
profilbilde
Internasjonalt ansvarlig
Frida Sofie Tyldum Lunøe
x
Økonomiansvarlig
Andreas Schønberg-Moe
profilbilde
Medlemsansvarlig
Dagny Nymo Førde
profilbilde
Tillitsvalgtansvarlig
Hanne Dahl Vonen
x
PR-ansvarlig
Aladdin Boukaddour

Nasjonale tillitsvalgte 2021

x
Arbeidslivsansvarlig
Lene Dæhlin
x
Grunnutdanningsansvarlig
Ingrid Osland Lexow
profilbilde
Klinisk utvekslingsansvarlig for innreisende studenter (NEO-in)
Uswa Awan
profilbilde
Klinisk utvekslingsansvarlig for utreisende studenter (NEO-out)
Jonas Bull Haugsøen
profilbilde
Forskningsutvekslingsansvarlig
Knut Johannessen
x
Menneskerettighetsansvarlig
Marta Røttingen Enden
x
Folkehelseansvarlig
Evgenia Taranova
profilbilde
Nettredaktør
Nina Xuan Mai Vu
profilbilde
Æsculap-redaktør
Merete Lan Olsen
x
MedHum-leder
Amalie Fagerli Tegnander