Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Prosjekter

Akuttmedisinsk gruppe (AMG)

AMG er en ideel undervisningsgruppe som ønsker å fremme akuttmedisinske kunnskaper og ferdigheter blant medisinstudenter. De underviser i bl.a. AHLR, DHLR, venekanylering og idrettsmedisin.
Akuttmedisinsk gruppe logo