Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nmf's arbeid

Vi arbeider for medisinstudenters faglige, økonomiske og sosiale interesser

Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. Vi er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter og kjemper daglig for at våre medlemmer skal ha best mulig vilkår under, men også etter, utdannelsen.
Tillitsvalgte i Nmf

Vi vil være, og er, en aktiv part i utviklingen av den medisinske grunnutdanningen og en medvirkende part i saker som omhandler og påvirker medisinfaget. Vi formidler humanitære idealer blant studentene og bidrar til utviklingen av den faglige sammensetningen til fremtidige leger. Vi gjør dette med en rekke tiltak og tilbud, blant annet ved å stimulere til debatt og engasjement i studentfora og å stimulere til god samfunns- og kulturforståelse, samt arbeide med nasjonale og internasjonale helseproblemer.

Vi arbeider med:

  • Kvaliteten på den medisinske grunnutdanningen ved de medisinske fakultetene i Norge.
  • LIS1-ordningen - blant annet med å sikre en rettferdig konkurranse om LIS1-stilling.
  • Lønn- og arbeidsvilkår for medisinstudenter med og uten midlertidig lisens.
  • Utvekslingsmuligheter for medlemmer til andre land.
  • Lokale, nasjonale og globale helsespørsmål gjennom prosjekter, seminarer og foredrag.
  • MedHum, Nmf sin egen humanitæraksjon som arrangeres hvert andre år.

Lover, regler og organisering

Våre beslutninger er alltid i pakt med medlemmenes meninger og interesser og reguleres til enhver tid av gjeldende vedtekter og måldokument. Disse dokumentene er våre lover og regler.

Her er også foreningens måldokument som inneholder samtlige politiske vedtak gjort av landsmøtet, og er forpliktende for alle ledd av foreningen. Det innebærer at vår politikk reguleres og inneholder samtlige politiske vedtak gjort av landsmøtet, og er forpliktende for alle ledd av foreningen. Det innebærer at vår politikk reguleres og styres ene og alene av måldokumentet. Disse dokumentene vedtas på landsmøtet og det er bare denne forsamlingen som har myndighet til å vedta forandringer i vedtekter og måldokument.

Daglig drift og ansvaret for at dette gjøres i henhold til vedtekter og politisk måldokument er det vårt Nasjonale Styre som er ansvarlige for. Arbeidsprogrammet vårt bestemmer hva vi skal prioritere hvert år og er ment som en konkretisering av måldokument- dette vedtas også på landsmøtet. Hvert år utarbeides et nytt arbeidsprogram som er underlagt og må samsvare til måldokument og vedtak.

Nasjonalt styre består av sju styremedlemmer, hvorav fem representerer hvert sitt lokallag i Nmf.  De to siste medlemmene er Leder og Internasjonalt ansvarlig, som velges på Valgmøtet.

Nasjonalt styre

Håvard
Leder
Håvard Ulsaker
profilbilde
Nestleder
Xenia Cappelen
Merete
Internasjonalt ansvarlig
Merete Lan Olsen
profilbilde
Økonomiansvarlig
Amalie Kollstrand
Benedicte
Medlemsansvarlig
Benedicte Christine Opshaug
Maja
Tillitsvalgtansvarlig
Maja Elisabeth Mikkelsen
Nora
PR-ansvarlig
Nora Ruud

Nasjonale tillitsvalgte

Kjetil
Arbeidslivsansvarlig
Kjetil Askim
profilbilde
Grunnutdanningsansvarlig
Kjell Inge Erikstad
profilbilde
Klinisk utvekslingsansvarlig for innreisende studenter (NEO-in)
Saba Khan Ayaz
Silje
Klinisk utvekslingsansvarlig for utreisende studenter (NEO-out)
Silje Akselberg Iversen
profilbilde
Forskningsutvekslingsansvarlig
Frida Sofie Tyldum Lunøe
profilbilde
Menneskerettighetsansvarlig
Hanne Dahl Vonen
Sara
Folkehelseansvarlig
Sara Soraya Eriksen
Martine
Nettredaktør
Martine Mo Sandnes
profilbilde
Æsculap-redaktør
Tuva Stranger Mjønes
profilbilde
MedHum-leder
David Teigen