Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

Kandidater til nasjonale verv

Kandidatene til valgmøtet 2022 er klare!

Nedenfor finner du en oversikt over vervene som skal velges under valgmøtet, samt innmeldte kandidaturer.
20. september 2021
hender
Photo: Colourbox.com / Syda Productions

Leder: Maja Elisabeth Mikkelsen

Nestleder: Ingen kandidater

Internasjonalt ansvarlig: Uswa Malik

Arbeidslivsansvarlig: Mujahid Hassan Hussain

Grunnutdanningsansvarlig: Magnus Hofbauer, Susanne Hatlevoll

Klinisk utvekslingsansvarlig for innreisende studenter: Ingen kandidater

Klinisk utvekslingsansvarlig for utreisende studenter: Ingen kandidater

Forskningsutvekslingsansvarlig: Soheil Vishal Ighani

Folkehelseansvarlig: Sine Grude, Sara Bardan

Menneskerettighetsansvarlig: Sara Bardan, Katja Barlinn Kjelstad

Nettredaktør: Ingen kandidater

Æsculap-redaktør: Ingen kandidater

Redaksjonskomité: Ingen kandidater