Kandidater til nasjonale verv

Kandidatene til valgmøtet 2022 er klare!

Nedenfor finner du en oversikt over vervene som skal velges under valgmøtet, samt innmeldte kandidaturer.
hender
Photo: Colourbox.com / Syda Productions

Leder: Maja Elisabeth Mikkelsen

Nestleder: Ingen kandidater

Internasjonalt ansvarlig: Uswa Malik

Arbeidslivsansvarlig: Mujahid Hassan Hussain

Grunnutdanningsansvarlig: Magnus Hofbauer, Susanne Hatlevoll

Klinisk utvekslingsansvarlig for innreisende studenter: Ingen kandidater

Klinisk utvekslingsansvarlig for utreisende studenter: Ingen kandidater

Forskningsutvekslingsansvarlig: Soheil Vishal Ighani

Folkehelseansvarlig: Sine Grude, Sara Bardan

Menneskerettighetsansvarlig: Sara Bardan, Katja Barlinn Kjelstad

Nettredaktør: Ingen kandidater

Æsculap-redaktør: Ingen kandidater

Redaksjonskomité: Ingen kandidater