Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

Nasjonale tillitsvalgte 2023

Her kan du finne en oversikt over nasjonalt styre sammen med nasjonale tillitsvalgte for året 2023!
Nasjonale tillitsvalgte 2023

Nasjonalt styre 2023

 • Leder: Erlend Sæther (Nmf Tromsø)
 • Nestleder: Stine Tuastad (Nmf Trondheim)
 • Internasjonalt ansvarlig: May Linn Pedersen (Nmf Oslo)
 • Økonomiansvarlig: Hong Thanh Luu (Nmf Oslo)
 • Medlemsansvarlig: Nora Akabbal (Nmf Utland)
 • Tillitsvalgtansvarlig: Magdalena Robertsen (Nmf Tromsø)
 • PR-ansvarlig: Noah Espedal (Nmf Bergen)

Nasjonale tillitsvalgte 2023

 • Arbeidslivsansvarlig: Linn Bordevich Johnsen (Nmf Tromsø)
 • Grunnutdanningsansvarlig: Ayna Mousavi (Nmf Oslo)
 • Klinisk utvekslingsansvarlig for innreisende studenter (NEO-in): Victoria Marie Ellingsrud Kibsgaard (Nmf Oslo)
 • Klinisk utvekslingsansvarlig for utreisende studenter (NEO-out): Neera Kuganesan (Nmf Oslo)
 • Forskningsutvekslingsansvarlig: Aladdin Boukaddour (Nmf Oslo)
 • Menneskerettighetsansvarlig: Sara Bardan (Nmf Oslo)
 • Folkehelseansvarlig: Uswa Malik (Nmf Oslo)
 • Nettredaktør: Marte Pernille Rosenlund (Nmf Utland)
 • Æsculap-redaktør: Sarvani Mahalingam (Nmf Oslo)
 • Leder MedHum 2021/2022: Anna Yang Arntzen (Nmf Tromsø)