Nasjonale tillitsvalgte 2023

Her kan du finne en oversikt over nasjonalt styre sammen med nasjonale tillitsvalgte for året 2023!
Nasjonale tillitsvalgte 2023

Nasjonalt styre 2023

 • Leder: Erlend Sæther (Nmf Tromsø)
 • Nestleder: Stine Tuastad (Nmf Trondheim)
 • Internasjonalt ansvarlig: May Linn Pedersen (Nmf Utland)
 • Økonomiansvarlig: Hong Thanh Luu (Nmf Oslo)
 • Medlemsansvarlig: Nora Akabbal (Nmf Utland)
 • Tillitsvalgtansvarlig: Magdalena Robertsen (Nmf Tromsø)
 • PR-ansvarlig: Noah Espedal (Nmf Bergen)

Nasjonale tillitsvalgte 2023

 • Arbeidslivsansvarlig: Linn Bordevich Johnsen (Nmf Tromsø)
 • Grunnutdanningsansvarlig: Ayna Mousavi (Nmf Oslo)
 • Klinisk utvekslingsansvarlig for innreisende studenter (NEO-in): Victoria Marie Ellingsrud Kibsgaard (Nmf Oslo)
 • Klinisk utvekslingsansvarlig for utreisende studenter (NEO-out): Neera Kuganesan (Nmf Oslo)
 • Forskningsutvekslingsansvarlig: Aladdin Boukaddour (Nmf Oslo)
 • Menneskerettighetsansvarlig: Sara Bardan (Nmf Oslo)
 • Folkehelseansvarlig: Uswa Malik (Nmf Oslo)
 • Nettredaktør: Marte Pernille Rosenlund (Nmf Utland)
 • Æsculap-redaktør: Sarvani Mahalingam (Nmf Oslo)
 • Leder MedHum 2021/2022: Anna Yang Arntzen (Nmf Tromsø)