Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

Still til valg - Valgmøtet 2022

Still til valg som nasjonalt tillitsvalgt i Norsk medisinstudentforening!

Velkommen til valgmøte hos Norsk Medisinstudentforening den 14.10.22 på Legenes hus i Oslo! Har du lyst til å drive Nmf videre? Her kan du lese mer om hvordan stille til verv som nasjonalt tillitsvalgt.
Ayna Mousavi
16. august 2022
Landsmøtet

Nmf jobber med saker som omhandler medisinstudenter, og innebærer alt fra selve utdanningen til utveksling til nåværende og fremtidig arbeidsliv. Tillitsvalgte er kjernen for at det hele skal gå. 

Her finner du versvbeskrivelsene!

Hvordan stille til valg?

Send følgende på e-post til valgkom@medisinstudent.no:

  • Motivasjonsbrev (maksimalt 1 side).
  • CV (kortfattet).
  • Tentativ arbeidsplan for året (maksimalt 1 side). Hva vil du oppnå?

For at valgkomiteen skal ha tid til å vurdere kandidaturet, gjennomføre intervjuer og komme med en innstilling, samt at det skal være tilgjengelig for delegatene i forkant av møtet, må kandidaturet ditt være valgkomiteen i hende senest søndag 18. september. Det vil være mulighet å stille til valg helt fram til valgdagen, men da vil ikke delegatene få satt seg inn i kandidaturet ditt på forhånd, samt at du ikke vil kunne bli innstilt, så vi anbefaler å sende inn kandidaturet før fristen.

Lurer du på noe?

Bare ta kontakt med Valgkomiteen på valgkom@medisinstudent.no