Innkomne kandidater til valgmøte

Søndag 16. oktober er det valg til nasjonale verv i Nmf for 2023. Nedenfor offentliggjøres innkomne kandidater til vervene. Kandidaturene tilgjengeliggjøres for medlemmer av Nmf sitt landsstyre i løpet av uke 38.

Det er å mulig å stille til valg helt frem til lørdag 15. oktober. For å bli vurdert av Nmf sin valgkomité, er siste frist for å melde sitt kandidatur søndag 2. oktober. Kandidatur bestående av motivasjonsbrev, arbeidsplan og CV sendes til valgkom@medisinstudent.no. Valgkomiteens innstillinger offentliggjøres 9. oktober. 

 

Valgkomiteen har mottatt følgende kandidater til vervene:

Leder: Erlend Sæther, Nmf Tromsø

Nestleder: Stine Tuastad, Nmf Trondheim

Internasjonalt ansvarlig: Ingen kandidater

Arbeidslivsansvarlig: Linn Bordevich Johnsen, Nmf Tromsø

Grunnutdanningsansvarlig: Ayna Mosavi, Nmf Oslo

Utvekslingsansvarlig for innreisende studenter: Victoria Marie Ellingsrud Kibsgaard, Nmf Oslo

Utvekslingsansvarlig for utreisende studenter: Neera Kuganesan, Nmf Oslo 

Forskningsutvekslingsansvarlig: Ingen kandidater

Folkehelseansvarilg: Anne-Synnøve Jacobsen, Nmf Oslo

Menneskerettighetsansvarlig: Sara Bardan, Nmf Oslo. Iryna Kachmanr, Nmf Bergen

Leder av MedHum: Anna Yang Arntzen, Nmf Tromsø 

Nettredaktør: Ingen kandidater

Redaktør for Æsculap: Sarvania Mahalingam, Nmf Oslo

2. vara til Dnlf’s landsstyre: Maja Elisabeth Mikkelsen, Nmf Trondheim

Redaksjonskomité: Ingen kandidater.

 

Nasjonalt styre har gjort følgende innstilling til valgkomitéen:

Leder: Maja Mikkelsen (Nmf Trondheim) 
Medlemmer: Erlend Sæther (Nmf Tromsø) og Victoria Kibsgaard (Nmf Oslo)
Vara: Dominic Ruiz Høyer (Nmf utland)