Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Italia

Studere medisin i Bologna

Bologna er en middels stor middelalderby, kjent for å ha et av de største og mest kjente universitetene i Italia. Studentene utgjør omtrent 2/3 av de fastboende innenfor bymurene, og setter med det sitt preg på byen. Det medisinske fakultetet er også det nest eldste i verden, etter Padova, som ligger en times togtur unna. Bokostnadene i Bologna er omtrent likt med de i norske studiebyer, mens mat og uteliv er en del billigere.

Medisinstudiet i Bologna, og Italia generelt, er kjent for å være teoretisk utfordrende med et noe sterkere fokus på karriere innen forskning enn det man vanligvis ser ved nordeuropeiske universiteter. Forholdet til professorene er dóg ikke så strengt som mange andre utenlandsstudenter opplever. Vanligvis må man bestå en språktest som tilsvarer B1 i Italiensk før man får begynne med praksis på sykehus. Dette er vanligvis i løpet av 2.-året, og er sjelden noen stor utfordring for studentene. Universitetene tilbyr kurs i Italiensk til de som ønsker det. Hvordan eksamenene organiseres varierer fra universitet til universitet, men på det medisiniske fakultetet i Bologna holdes det hvert år 6 eksamensdatoer for hvert fag. Dette gir ekstra fleksibilitet med tanke på jobb hjemme i feriene, siden semestrene starter noe senere i Italia enn i Norge.

Studiet varer i 6 år, og avsluttes med embetseksamen før man får lisens. Turnus blir fra 2019 inkludert i studiet. Noen private universiteter har medisinstudier spesielt rettet mot å få godkjenning i USA i tillegg. Italia er kjent for at mange av deres nyutdannede leger velger å flytte utenlands, hvor USA, Storbritannia, Sveits og Tyskland er blant de mest populære landene.