Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Slovakia

Studere medisin i Košice

Kosice er den nest største byen i Slovakia med ca. 240 000 innbyggere, og befinner seg i den østlige delen av landet.
Kosice
Bildet er tatt av Walkerssk fra Pixabay

Som den største byen i øst, er det mulig å finne aktiviteter som passer hver og ens ønsker. Både når det gjelder kultur og friluftsliv i tillegg til et spennende byliv som mange studenter benytter seg av. Studentmiljøet er veldig internasjonalt, med mange studenter fra blant annet Hellas, Italia, Israel, Irland, Sverige, Spania, Portugal og USA. Det er mulig å fly til Kosice, ofte med mellomlandinger i Warszawa. Flyplassen ligger ca. 20 minutter unna byen, og det er mulig å benytte seg av buss eller taxi (Bolt) som transportmiddel. Ellers er det vanlig å fly til nærliggende byer rundt Kosice, som Krakow og Budapest, for å så ta en shuttletaxi til Kosice. De tar ca. 3,5t og de går flere ganger om dagen med mulighet for å bestille på nett.

Foto: Badusha Baskaran

De norske studentene her i byen studerer innenfor flere forskjellige fagfelt. De fleste studentene går enten medisin-, tannlege- eller veterinærstudiet.

Selve studiet har en overordnet inndeling av fagene, preklinisk og klinisk. Fordelingen er avhengig av selve faget, og ikke nødvendigvis hvilket år man har faget. Oftest er det prekliniske fag de 3 første årene og kliniske de 3 siste. På 1.året får man tildelt en gruppe, varierer litt i størrelse, men vanligvis rundt 15-20 elever. Gjennom semesteret er det vanlig å ha små prøver, noen fag har ukentlige prøver mens andre har det vi kaller credit. Det er en prøve som dekker alt av teoretisk materiale som man har hatt frem til uken før selve prøven. Ved å lese jevnt og trutt gjennom semesteret slipper man skippertak helt på slutten, og det lønner seg når eksamensperioden begynner.

De aller fleste avsluttende eksamener er muntlig, noen har i tillegg til den muntlige en skriftlig del som man må bestå for å kunne ta muntlig. Dermed kan man ende opp med mange eksamener i løpet av de 6 ukene som er satt av til eksaminering i slutten av semesteret. Det kreves mye av studentene, men det blir bedre for hvert år som går.

Foto: Badusha Baskaran

Gjennom semesteret er det ofte flere arrangement hvor man ser igjen kjente fjes og kan bli kjent med nye også! ANSA-Kosice arrangerer blant annet fadderuke ved begynnelsen av semesteret, i tillegg til Oktoberfest, julebord, 17.mai og pubquiz jevnlig gjennom året. Ellers er det mye man kan finne på, som for eksempel er det escape rooms, svømmehall, treningssentre, klatrevegger, trampolinepark, dyrepark og flere kjøpesentre med mange butikker.