Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Utland

Studere medisin i Sverige

I Sverige finnes det norske medisinstudenter ved 5 forskjellige universiteter.

Vi har ingen kontaktpersoner i Sverige, men har registrert studenter i følgende byer: