Allmennlegeforeningen

Medlemsbrev

Medlemsbrev våruka 2020

Kjære medlem av Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin.
25. januar 2020

Våruka arrangeres i år fra 4.-8. mai på Fornebu. Vi inviterer til en innholdsrik uke med mange kurs og allsidig sosialt program i tillegg til foreningenes årsmøter. 

Under finner dere oversikt over kurstilbudet på årets våruke. Påmeldingen er åpnet. Velkommen!

Bilde av bokstaven D

Grunnkurs D
Mandag 04. mai – fredag 08. mai

Meld deg på grunnkurs D - allmennlegen som forsker og kunnskapshåndtere

Mer informasjon finner du her
For påmelding, gå inn her
Pris: kr. 7400,-
Antall deltakere: 50

Bilde av bokstaven AGrunnkurs A
Mandag 04. mai - fredag 08. mai

Meld deg på grunnkurs A, introduksjonskurset til deg som skal eller holder på å spesialisere deg i allmennmedisin. Her får du innføring i allmennmedisin fra et samfunnsperspektiv samt informasjon om helsebiblioteket, Helfo og spesialistutdanningen. Kurset gir også tips til oppstart i praksis, arbeidsmetoder og organisering av hverdagen.

Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs A del 1 (5 timers forberedende nettkurs), samt audit av egen praksis.

Mer informasjon finner du her
For påmelding, gå inn her
Pris: kr. 7400,-
Antall deltakere: 100

stetoskop-hjerte-af.jpg

Samfunnsmedisinsk introkurs A
Mandag 04. mai - onsdag 06. mai

Obligatorisk kurs i samfunnsmedisin (kurs A)

Mer informasjon finner du her
For påmelding, gå inn her
Pris: kr. 5000,-
Antall deltakere: 40

Bilde av en lege med koffert og en vekkerklokke

Kurs for allmennleger i stressmestring og egenomsorg
Onsdag 06. mai - fredag 08. mai

Målet med kurset er innlæring og forståelse av enkle stressreduserende verktøy som deltakerne kan bruke for å håndtere daglige utfordringer og reaksjoner på krevende sitausjoner både på jobb og hjemme. Disse verktøyene kan man også bruke for å støtte mestring hos kronisk syke og pasienter med krevende og komplekse problemstillinger. Kurset vil veksle mellom fagbasert undervisning, dialog og et øvelses- og treningsprogram som deltakerne kan praktisere i hverdagen

Mer informasjon finner du her
For påmelding, gå inn her
Pris: kr. 5000,-
Antall deltakere: 40

Bilde av en lunge

Diagnostikk og behandling av astma
onsdag 06. mai - fredag 08. mai

Introduksjon i lungeanatomi og fysiologi, astmaetiologi og patologi. Behandling og kontroll hos barn, voksne og idrettsutøvere. Teknologiske nyvinninger i dagnostikk og oppfølging av astmapasienter

Mer informasjon finner du her
For påmelding, gå inn her
Pris: kr. 5000,-
Antall deltakere: 60

Bilde av en som holder kurs

Klinisk emnekurs i veiledning
Onsdag 06. mai - fredag 08. mai

Veiledning. Et av de mest brukte ordene i den allmennmedisinske hverdagen. Det er mange som skal veiledes – pasienter, pårørende, LIS1-lege og ALIS, kolleger, medarbeidere og samarbeidspartnere både i og utenfor legekontoret. Råd og veiledning er til og med påkrevd for allmennlegen som ber om refusjon fra Helfo for enkle kontakter med pasienter, pårørende og ulike kommunale instanser.  Kurset er relevant for oppnåelse eller deloppnåelse av flere læringsmål i ny spesialistutdanning i allmennmedisin

Mer informasjon finner du her
For påmelding, gå inn her
Pris: kr. 5000,-
Antall deltakere: 50

Paragraf og stetoskop

Kommunal økonomi og levering av tjenester. Økonomistyring
Mandag 04. mai

På kurset lærer du om kommunale økonomi- og styringssystemer. Lære av bl.a sammenhenger mellom tjenester som leveres og innsats av økonomi, personell, kompetanse og ressurser. Viktig å forstå konsekvenser og det å bli en aktiv deltaker i beslutningsprosesser når det skjer endringer i økonomiske forutsetninger og rammer, og når det kommer krav om endringer i kvalitet og/eller kvantitet ved levering av tjenester.

Mer informasjon finner du her
For påmelding, gå inn her
Pris: kr 2700,-
Antall deltakere: 40

Stetoskop

Kurs i helsepolitikk
Tirsdag 05. mai

Kurset er obligatorisk for Allmennlegeforeningens landsrådsrepresentanter. Alle deltakerer på våruka er velkommen til å delta.

Mer informasjon finner du her
For påmelding, gå inn her
Pris: kr 0,-
Antall deltakere: 200

Samfunnsmedisin

Årsmøtekurs samfunnsmedisin
Tirsdag 05. mai - onsdag 06. mai

Kurset setter søkelys på samfunnsmedisinernes rolle og handlingsrom i arbeidet med å organisere og lede legetjenesten i kommunene, fremfor alt fastlegene – herunder bidra med råd og veiledning innenfor tilsyns- og kvalitetsarbeid.

Mer informasjon finner du her
For påmelding, gå inn her
Pris: kr. 3500,-
Antall deltakere: 70

normaltariffen-lege-200.jpg

Kurs i normaltariffen
Fredag 08. mai

På kurset lærer du å bli tryggere på riktig takstbruk til glede for lege, legekontor, kommune og Helfo. Samt redusere bruk på takstregistrering og oppretting.

Mer informasjon finner du her
For påmelding, gå inn her
Pris: kr. 2700,-
Antall deltakere: 100

Kosthold og mestring. Bilde av to figuerer som er opptatt av dette. Kosthold, aktivitet og stressmestring som medisin mot livsstilssykdommer
Mandag 04. mai - tirsdag 05. mai

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått en innføring og verktøy for å bruke kosthold, aktivitet og stressmestringsteknikker for å behandle og forebygge livsstilssykdommer.

Mer informasjon finner du her
For påmelding, gå inn her
Pris: kr. 3500,-
Antall deltakere: 40

Bilde av blåveis Velkommen til våruka 2020
 På Scandic Fornebu hotell
 4. - 8. mai

 

 

Vennlig hilsen
Nils Kristian Klev
leder Allmennlegeforeningen
og Marte Kvittum Tangen
leder i Norsk forening for allmennmedisin