Allmennlegeforeningen

Dokumenter og rapporter

Forhandlingene om normaltariffen

Arbeidet iverksettes fra medio mai, og skal være ferdige før 1. juli. Vi har et eget tariffutvalg som ledes av presidenten. Normaltariffen inneholder informasjon om hvilke refusjonstakster og egenandeler fastleger og avtalespesialister kan ta for de tjenestene som utføres.
2. januar 2020