Allmennlegeforeningen

Dokumenter og rapporter

Helsepolitisk debattskrift nr. 3

Prioritering og tilgjengelighet i allmennmedisinen. Allmennlegen som portner og koordinator – en forutsetning for gode prioriteringer i helsevesenet.