Allmennlegeforeningen

ALIS

Endringer i ALIS-utvalget

Landsrådet valgte 6. mai 2020 ny leder av ALIS-utvalget og et nytt medlem.
8. mai 2020

Lars Christian Naterstad Lervik - ny ALIS-lederLars_Christian_Lervik .jpg
Lervik har vært ALIS siden 2016, og vært medlem av ALIS-utvalget siden 2019. Han er fastlege i næringsdrift ved Hallset Legesenter i Trondheim, og har bistilling som lege i rehabiliteringsinstitusjon.

Lervik er utdannet i Szczecin i Polen, PhD fra NTNU i etterkant. 

Han ønsker å jobbe for trygge rammer for ALIS, samt jobbe for å bevare kvalitet i spesialiseringen i allmennmedisin. Den nye ALIS-lederen håper å få til samarbeid med regionale ALIS kontor og samtidig bidra til å øke rekrutteringen til allmennpraksis. Ny spesialiseringsordning bringer med seg mange nye muligheter og utfordringer for både ALIS og kommuner, så det blir nok å gjøre sier Lervik. Som ser frem mot å fortsette arbeidet i ALIS utvalget, med en litt annen rolle enn tidligere. 

Åsne Flatland - nytt medlem av ALIS-utvalget
Aasne Flatland2.jpgFlatland har vært ALIS siden 2016. Hun jobber som fastlege med næringsdrift ved Bolteløkka legesenter i Oslo, og startet med null-hjemmel der fra januar 2020. Ved siden av er jeg lege ved helsestasjon for ungdom, og sitter i arbeidsgruppen i Møteplass Oslo, en arena for å bedre samhandling.

Jeg ønsker å jobbe for at det skal være attraktivt og trygt for unge leger å velge allmennmedisin, og at spesialiseringen skal være av god kvalitet sier Flatland.