Årets allmennlege 2023

Forslag til kandidater til Årets allmennlege 2023

Prisen "Årets allmennlege 2023" skal deles ut på Allmennlegeforeningens ordinære landsråd onsdag 10. mai 2023 og vi ber med dette om forslag til kandidater.
Familielegen

Om prisen
Allmennlegeprisen ble innstiftet i 2008 og første gang utdelt i 2009. I statuttene heter det: "Prisen utdeles årlig under ordinært landsrådsmøte til et medlem som har gjort en særlig stor innsats for allmennmedisinen. Tildeling skjer etter vedtak i en komité bestående av to medlemmer fra Allmennlegeforeningens styre og to fra landsrådet".

Prisen settes til kr 15.000,- samt et grafisk trykk som et varig minne for mottakeren.

Komiteen 2023 består av:

Landsråd  Siw Fosheim
Landsråd  Elisabeth Stura
Styremedlem Bernard Holthe
Styremedlem Hans-Christian Myklestul

Vi ber med dette om medlemmenes forslag til en verdig kandidat for denne prisen. Komiteen skal legge vekt på at medlemmet skal ha gjort en ”særlig stor innsats for allmennmedisinen”.

Forslag på kandidater til prisen sendes snarest, og senest innen 9. mars 2023 på e-post til ett av komiteens medlemmer. Forslaget må inneholde en begrunnelse og presentasjon av kandidaten.