Allmennlegeforeningen

Årets allmennlege 2021

Forslag til kandidater til Årets allmennlege 2021

Prisen "Årets allmennlege 2021" skal deles ut på Allmennlegeforeningens ordinære landsråd onsdag 28. april 2021, og vi ber med dette om forslag til kandidater.
Illustrasjonsbilde Colurbox
Illustrasjon

Om prisen

Allmennlegeprisen ble innstiftet i 2008 og første gang utdelt i 2009. I statuttene heter det: "Prisen utdeles årlig under ordinært landsrådsmøte til et medlem som har gjort en særlig stor innsats for allmennmedisinen. Tildeling skjer etter vedtak i en komité bestående av to medlemmer fra Allmennlegeforeningens styre og to fra landsrådet".

Prisen settes til kr 15.000,- samt et grafisk trykk som et varig minne for mottakeren.

Komiteen 2020 består av:

Landsråd Christine Agdestein

Landsråd Martin Chapman  

Styremedlem Marit Karlsen

Styremedlem Ivar Halvorsen

Vi ber med dette om medlemmenes forslag til en verdig kandidat for denne prisen. Komiteen skal legge vekt på at medlemmet skal ha gjort en ”særlig stor innsats for allmennmedisinen”.

Forslag på kandidater til prisen sendes snarest, og senest innen 9. mars 2020 på e-post til ett av komiteens medlemmer. Forslaget må inneholde en begrunnelse og presentasjon av kandidaten.

Tidligere prisvinnere