Nye takster fra 1. juli 2022

Årets forhandlinger om normaltariffen har ført til en del endringer i takster som den er viktig å ha klart for seg om du skal unngå feiltaksting og avviste regningskort. Forhandlingene ble sluttført først torsdag 30. juni, og det har derfor ikke vært mulig å få ut informasjon om alle endringene før. Her kommer en kort oppsummering om de viktigste endringene og en hurtigguide du kan laste ned og skrive ut for raskt å sette deg inn i endringene.
illustrasjonsbilde av heftet for normaltariffen

Forenklinger i takstsystemet

En del takster er nå slått sammen slik at det er noen færre takster å forholde seg til. Det betyr at noen takster er tatt ut og at erstattet med en felles takst.
 
Endringer i enkle kontakter

 • 1ad2 og 1h fjernes – 1ad skal brukes i stedet
 • 1be fjernes – 1bd skal brukes i stedet
 • 1j fjernes – 1f skal brukes i stedet

100 – Ny utvidet prosedyretakst
Taksten er utvidet med:

 • Taking av blodkultur, før oppstart av antibiotika ved mistanke om sepsis
 • Innsetting av P-stav (flyttet fra takst 214a)
 • Følgende takster utgår og legges inn i takst 100:
  103a, 103b, 106a, 109b, 128a, 149g, 402 og 501

Følgende prosedyrer er flyttet fra takst 100 til takst 105:
Adekvat åpning av dyp abscess/flegmoneincisjon av pertonsillær abscess
Reponering av kjeveluksasjon eller reponering av luksert skulder eller albue
 
101 – Livsstilsinvervensjonstakst
Tidligere 101 og 102 er slått sammen til ny livsstilsintervensjonstakst. Taksten kan nå benyttes selv om pasienten står på medikamentell behandling for aktuell sykdom. 
 
105 – Ny utvidet prosedyretakst
Taksten er utvidet med:

 • Akuttbehandling med CPAP (continuous positive airway pressure).
 • Følgende takster utgår og legges inn i takst 105:
  104, 109a, 149h, 214a (kun skifting av p-stav), 214b, 214c, 510c og 510d

Merk at innsetting av prevensjonstav er flyttet fra takst 214a til takst 100
 
106 – Ny takst for omfattende prosedyrer
Taksten inkluderer prosedyrene som tidligere lå i takstene 106b, 129f, 154b og 177c. Denne taksten kan ikke repeteres.
 
Hele den nye forskriften finner dere her.

Se også Legeforeningens nyhetssak om normaltarifforhandlingene

Fra 1. juli 2022 utgjør basistilskuddet 675 kroner per listeinnbygger inntil 1 000 listeinnbyggere. Fra listeinnbygger 1001 og opptil 2500 utgjør basistilskuddet 544 kroner pr listeinnbygger.