Nytt AF styre fra 1. september 2019

Bli kjent med våre nye styremedlemmer.

Nils Kristian Klev

Nils-Kristian-150.jpg

 

 

 

Jeg begynte som fastlege rett etter turnus i 2002. Vi var da to legere som fikk tildelt hver vår hjemmel og bygget opp et nytt legesenter. Der har vi holdt sammen helt til jeg nå begynner fulltid som leder i AF. Det er litt vemodig etter så mange år forlate det kliniske arbeidet. Vi har verdens beste jobb! Det å komme så tett på pasienter i alle faser av livet og i flere generasjoner har vært svært givende og noe jeg virkelig kommer til å savne. Samtidig gleder jeg meg til å ta fatt på utfordringene vi har foran oss i AF styret. Årene som nestleder og i tariffutvalget til Legeforeningen har gitt meg verdifull erfaring og et solid grunnlag å bygge videre på. Vi har fått et kompetent styre og sammen skal vi gjøre vårt for å sikre en bærekraftig primærhelsetjeneste hvor det skal være attraktivt å jobbe som lege. Vi har en fantastisk jobb og et viktig samfunnsoppdrag, men arbeidsdagene har blitt for lange og merarbeidet er ikke tilstrekkelig kompensert. Selv har jeg satt stor pris på friheten ved å drive eget legesenter og være selvstendig. Næringsmodellen bør fortsatt være hovedmodell i fastlegeordningen der det lar seg gjøre, men en forutsetning er at rammebetingelser er gode nok.

Ivar Halvorsen

Ivar-Halvorsen.jpg

 

 

 

 

Marit Karlsen

Marit-Karlsen.jpg

 

 

 

 

Etter turnustjeneste var det tilfeldigheter som gjorde at jeg søkte stilling som fastlege i Kautokeino i 2006 - da helt uten noe lengre tidsperspektiv på verken jobben som fastlege eller den lille bygda sentralt på Finnmarksvidda.

Imidlertid begeistret både faget og stedet meg - og planen om ett års opphold er nå foreløpig multiplisert med 13 - kun avbrutt av et år på sykehus i min spesialistutdanning.

Jeg opplever at allmennmedisinen er et fagområde som vokser med økende erfaring, og med tidsløpet som du får fulgt pasientene dine. Dette, sammen med en full vidvinkel hva gjelder medisinske problemstillinger gjør at jeg gleder meg til arbeidsdagene.

Jeg er glad for tilliten som ligger i å få bli en del av «vaktteamet» som jo styret i Allmennlegeforeningen er. Jeg føler meg godt «vaktkompetent» gjennom mange år som tillitsvalgt og med et bredt og sterkt engasjement for vårt offentlige helsevesen.

Fastlegeordningen var en nødvendig og vellykket helsereform, og prioriteringer som vil gi en styrket fastlegeordning er hva vi nå på bredt fagforenings vis først og fremst må jobbe for.

Tor Magne Johnsen

tor-magne-johnsen.jpg

 

 

 

 

 

Jeg har de siste 10 år jobbet som fastlege ved Midtbyen Legesenter i Trondheim. Det har vært, og er, en fantastisk arbeidsplass med gode kolleger, og flotte helsesekretærer. Det er mange årsaker til at jeg er fastlege. Jeg liker bredden i faget, jeg setter pris på min varierte hverdag, jeg verdsetter autonomien og har glede av å drive min egen arbeidsplass, jeg er glad i pasientene mine og synes det er stas å følge dem over tid, og jeg ser at min rolle har betydning både for det øvrige helsevesen og for pasientene mine.

Jeg håper jeg kan bidra til å skape et godt, kompetent og handlekraftig styre der alle styremedlemmene får bidratt så godt som mulig i kampen for fastlegenes interesser. Jeg vil ta med meg mine erfaringer fra de siste to årene, og håper at det kan bidra til større trygghet i møtet med helsebyråkrater, politikere og media. Men først og fremst er jeg villig til å strekke meg langt for å vinne fram i fastlegesaken og sørge for at vi får en attraktiv og robust fastlegeordning i framtiden.

Skal næringsdrift være hoveddriftsform for fastlegeordningen, må vi ha betingelser til å drive næring. Betingelser til å ha gode legekontor med nok ansatte, egnede lokaler, moderne utstyr, og rammer til kompetanseløft og fagutvikling. Dette krever et betydelig økonomisk løft. Jeg mener det er en selvfølge at spesialister i allmennmedisin skal ha likeverdige betingelser som sammenlignbare spesialister i andre fagområder. I tillegg må våre rammebetingelser korrigeres slik at vi kan normalisere vår arbeidstid, og redusere våre lister. Da må det bli attraktivt å velge fastlegeyrket slik at vi får god rekruttering av nye leger inn i faget. 

Marit Tuv

Marit-Thuv.jpg

 

 

 

 

 

Jeg jobber som kombinert fastlege og kommuneoverlege i Vang kommune øverst i Valdres. Turnustiden i Finnmark ble til flere år som fastlege på Sørøya fra 2010. Jeg er spesialist i allmennmedisin og er kommet halvveis med spesialiteten i samfunnsmedisin. Det beste ved jobben er alle pasientmøtene! Gjennom styrevervet i Allmennlegeforeningen ønsker jeg å bidra til at vi fastleger får nok tid til nettopp pasientene våre – gjerne på bekostning av det mindre matnyttige vi gjør. Kampen for en styrket fastlegeordning vil bli krevende. Vi må selv synliggjøre hvor vår innsats betyr mest, og jeg er klar for å ta pennen fatt!

Peter Christersson

Peter-Christersson.jpg

 

 

 

Jobber som fastlege og daglig leder ved Stavanger Medisinske Senter AS i Bjergsted i Stavanger. Har vært gjennom diverse vikariat i allmennpraksis, men jobbet i som fastlege i denne hjemmelen i ca. 10 år. Spesialist i allmennmedisin, petroleumslege, veileder i allmennmedisin, SKIL-veileder og forbedringsagent.

Det beste med å være fastlege er å se hele spekteret av medisin, og det å kunne bli godt kjent med pasientene - å kunne følge de fra krybbe til grav.

Jeg har lang erfaring som tillitsvalgt lokalt. Jeg vil særlig bidra med arbeid vedr. fraværsattester, lønns- og arbeidsvilkår for fastleger og honorering for kompetanse - da dette er saker jeg har jobbet mye med lokalt.

Elin Kjølsrød Ødemark

Elin-Kjolsrod-Odemark.jpg

 

 

 

 

Jeg begynte som LIS i nevrologi i 2016, men etter fødselspermisjon fristet allmennpraksis mer enn sykehus. Jeg har vært fastlegevikar i Oslo siden høsten 2017, nå ved Vinderen og Utmarkveien legekontor.

Det jeg liker med allmennpraksis er den faglige variasjonen og alle menneskemøtene. Jeg setter stor pris på å følge pasientene over tid og liker at man får utrettet så mye forskjellig i løpet av en dag. Relasjonen til pasientene endres ettersom tilliten bygges opp; jeg synes det er fantastisk at man får spille en så viktig og kontinuerlig rolle i pasientenes liv.

Min rolle i AF-styret blir nok hovedsakelig å sette fokus på ALIS-perspektivet, da jeg tror at en god og attraktiv spesialisering er viktig for rekrutteringen til allmennmedisin. Jeg håper vi kan rette fokus mot bedre vikaravtaler, spesielt sentralt, da vikariater jo er veien inn i allmennmedisin for mange. Jeg ser frem til å lære mer om både fagforeningsarbeid og politiske prosesser, og håper å være med på å fremforhandle avtaler som sikrer gode vilkår for både pasienter og fastleger. I tillegg gleder jeg meg veldig til å bli kjent med nye flinke og engasjerte kollegaer. 

Når det gjelder næringsdrift, så trives jeg godt med fleksibiliteten det gir meg. Ulempen er selvfølgelig dårligere sosiale rettigheter, noe som merkes spesielt godt i livsfasen med små barn. Jeg tror det er viktig å jobbe for næring som primær driftsmåte, med unntak for fastlønnet ALIS der dette er ønskelig. Jeg håper at det i fremtiden blir både lettere og tryggere å drive selvstendig, men tenker som flere andre at det da er helt nødvendig å sette inn raske tiltak. 

Dragan Zerajic

Dragan-Zerajic-175.jpg