Allmennlegeforeningen

Nyheter

Nytt sentralstyre fra 1. september 2021

Gratulerer til Anne-Karin Rime som president og Nils Kristian Klev som visepresident i Legeforeningen fra 1. september 2021!
2. juni 2021
Nils Kristian Klev og Marit Karlsen

Landsstyret valgte 2. juni 2021 nytt sentralstyre fra 1. september 2021:
Nils Kristian Klev ble visepresident, Marit Karlsen sentralstyremedlem og Peter Christersson vara.

Andre viktige valg:

Leder av valgkomiteen i Legeforeningen
Ivar Halvorsen ble gjenvalgt som leder av valgkomiteen i Legeforeningen for perioden 2021 - 2023.

Disisor
Ole Edward Strand ble gjennvalgt som disisor for perioden 2021 - 2023.

SOP (sykehjelps- og pensjonsordningen for leger)
Marit Hermansen, ble valgt som leder av SOP. 

Rune Burkeland-Matre ble valgt som medlem av SOP. Han er fastlege ved Torget Medisinske Senter AS i Larvik. Bistilling som lektor ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO. Spesialist i allmennmedisin.

Elisabeth Mathilde Stura ble valgt som vara for Rune Burkeland- Matre. Hun er fastlege Fromeide legesenter, Kjerrgarden. Hun har bistilling som medisinsk rådgiver Askøy kommune og er spesialist i allmennmedisin.

Rådet for legeetikk
Svein Aarseth ble gjenvalgt som leder av rådet for legeetikk.