Allmennlegeforeningen

Nyheter

Nytt styre i Allmennlegeforeningen fra 1. september 2021

Nytt styre i Allmennlegeforeningen fra 1. september 2021 - 31. august 20223
2. september 2021

Bruk.jpg

Nils Kristian Klev, leder: Vi har verdens beste jobb!

Min tid som allmennlege startet rett etter turnus i 2002. Jeg var en av to heldige leger som fikk tildelt hver vår hjemmel og muligheten til å bygge opp et helt nytt legesenter. Der ble jeg værende helt til jeg overtok som leder i AF for to år siden. Det har vært inspirerende å jobbe sammen med et handlekraftig og kompetent styre!  

Vi har verdens beste jobb!

Det å komme så tett på pasienter i alle faser av livet og i flere generasjoner har vært svært givende og noe jeg virkelig savner. Men også de siste to årene har vært innholdsrike. Sammen med styret, 1. landsrådene og innsatsen til en rekke medlemmer har vi virkelig fått satt krisen i fastlegeordningen på den politiske agendaen. Det er nå en bred enighet om at ordningen må videreføres og styrkes, men det trengs betydelig mer midler enn det regjeringen så langt har forpliktet seg til i handlingsplanen. Vi er derfor ett på politikerne både i posisjon og opposisjonen og jobber i en rekke kanaler. Vi gir oss aldri!

Det siste halvannet året har også vært sterkt preget av pandemien. Det har vært behov for en rekke avklaringer og å få på plass løsninger. Vi har hatt et strålende samarbeid med NFA opp mot FHI, Helsedirektoratet, HOD, Helfo, NAV og SLV m.fl. som har vært av avgjørende betydning under pandemien. Det har vært spennende og samtidig krevende å sikre at fastlegene kunne holde åpent, ha tilstrekkelig ressurser og være tilgjengelig for pasientene.  Den tidlige dialogen med departementet gjorde at vi fikk på plass viktige tiltak for fastlegene som blant annet kompensasjon for næringsdrivende fastleger som måtte i karantene.

AF har fått et solid og kompetent styre også for de to neste årene. Jeg gleder meg til at vi sammen skal jobbe videre for å sikre en bærekraftig primærhelsetjeneste hvor det skal være attraktivt å jobbe som lege. Takk for tillitten!

Vi har en fantastisk jobb og et viktig samfunnsoppdrag. En sterk primærhelsetjeneste med et tilstrekkelig antall allmennleger er en forutsetning for et godt helsevesen.