Skillet mellom førstegangs - og senere låntakere i Lånefondet fjernes med virkning fra 1.9.2022

Sentralstyret vedtok 26. august 2022 etter forslag fra AF følgende:

"Skillet mellom førstegangs - og senere låntakere i Lånefondet fjernes med virkning fra 1.9.2022. Alle søkere, uavhengig av om de søker for første gang eller senere, og som for øvrig oppfyller vilkårene om rett til lån fra Lånefondet, gis lik grense for maksimal kreditt, inklusive eventuell restkreditt fra tidligere opplån."

AF fremmet forslag for sentralstyret etter å ha mottatt henvendelser fra medlemmer som gjelder lånefondets praksis ved at andregangsetablering var begrenset til 500.000,-. Dette skapte problemer for fastleger som selger sin praksis i et «lavprisområde» og skulle kjøpe ny i et dyrere område. Regelen i lånefondet om at du som andregangslån kun kunne få halvparten av maksbeløpet opplevdes som direkte mobilitetshindrende. Fastlegekrisen har også gjort at prisnivået ved salg av praksis i rekrutteringssvake områder er laver og flere opplever også å selge med tap.