Solstrandkurset 11. – 15. oktober 2021: meld deg på!

AF og NFA kan endelig ønske velkommen til Solstrand. Det blir en annen årstid enn vi er vante med, men det skal bli spennende å oppleve omgivelsene på høsten også.
Solstrand hotell

Kurset er søkt godkjent for følgende spesialiteter: allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Klinisk emnekurs i helserett for allmennleger
Kurset er søkt om godkjenning 15 poeng med følgende læringsmål:

 • LM 01 Faglig forsvarlighet i egen praksis: Høyeste kompetansenivå (1)
 • LM 12 Sakkyndighetsvurderinger: Mellomste kompetansenivå (2)
 • LM 13 Behandlerrollen- rollen som sakkyndig (2)
 • LM 43 Trygge fysiske rammer- ivareta pasientens verdighet, diskresjon, engasjement og sikkerhet
 • (journalføring, taushetsplikt, meldeplikt) (2)
 • LM 55 Samhandlingskompetanse (jfr. samtykkevurderinger og tvang) (2)
 • LM 62 Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging (jfr. tilsyn og klagesaker) (2)
 • LM 65 Rollen som medisinsk ekspert- primærhelsetjenesten (jfr samtykke, tvang, sakkyndig) (2)

Program til kurset. 

Klinisk emnekurs i hudsykdommer
Kurset er søkt om godkjenning 15 poeng med følgende læringsmål:

 • LM 57 Vurdere subjektive symptomer ved hudplager (1)
 • LM 61 Diagnostikk og tiltak- aktiv observasjon, behandling eller henvisning ved ovennevnte hudplager (1)
 • LM 62 Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging (1)
 • LM 63 Medisinske ferdigheter: Klinisk vurdering av hudforandringer ved misstanke om malignitet. Dermatoskopi. (1)

Program til kurset. 

Påmelding
Du må melde deg på begge kursene hvis du ønsker å delta på både kurs i helserett og kurs i hudsykdommer. 

Påmelding kurs i helserett.

Påmelding kurs i hudsykdommer.

Hotell
Kurset holdes på Solstrand Hotel & bad på Os.

Kurset i helserett starter mandag morgen, og som tidligere er det anledning til å bestille hotell fra søndag kveld.

Samme regler gjelder som før, deltakerne betaler opphold direkte ved avreise på hotellet og ordner transport selv.

Sosiale arrangementer
I år  kan kurskomiteen på onsdag lokke med omvisning på Lysekloster og mulighet for fjelltur Lysehorn. Det er alltid god sosial stemning på Solstrand og vi avslutter med en festmiddag på torsdag kveld.

Kurskomiteen, AF og NFA ønsker dere en god sommer og velkommen til kurs!