Allmennlegeforeningen

Våruka

Juss kiosken

I år kan du besøke juss kiosken og stille juridiske spørsmål knyttet til din virksomhet som lege.
Bruk anledningen!
31. januar 2022