Kurs i normaltariffen 12. mai 2023

Dette kurset arrangeres som fysisk kurs, men det er også mulig å delta digitalt.

Kurset er godkjent med seks valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, og seks timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin.

Pris: kr 3 200,-.

Pål og Torill

Forelesere: Pål Alm-Kruse og Torill Nydal

Læringsmål: ALM 086 Lover, regler og avtaleverk - legekontor i Norge

Fredag 12. mai 2023

09.00 Rammeavtale, særavtale, statsavtalen. Avtale om direkteoppgjør, regelverk
09.20 Generelt om normaltariffen. Bakgrunn, prinsipper, forhandlinger, taksttolkning.

09.45 Pause

10.00 Konsultasjonstakster, kontakttakster og sykebesøk. Kveldstakster
10.30 Tidstakst, takst ved legemiddelgjennomgang, tolk og møter

 
10.45 Pause
 
11.00 Tidstakst, takst ved legemiddelgjennomgang, tolk og møter fortsetter
11.30 Prosedyretakster

12.00 Lunsj

13.00 Prosedyretakster, forts.
13.15 612a/b, 615, 700-takstene/lab
 
13.30 Pause
 
13.45 Forbruksmateriell, takst 10 og merknad B5
14.05 Andre attester og honorarer – barnevern, NAV, salærforskriften, forsikringsselskaper

 
14.30 Pause
 
14.45 Helfo – utbetaling og kontroll
15.00 Legeforeningens bistand i kontrollsaker - Råd ved kontroll

15.45 Oppsummering


16.00 Kurs slutt