Allmennlegeforeningen

Kurs

Kurs i normaltariffen 12. mai 2023

Dette kurset arrangeres som fysisk kurs, men det er også mulig å delta digitalt.

Kurset søkes godkjent med seks valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, og seks timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin.

Pris: kr 3 200,-.

Pål og Torill

Forelesere: Pål Alm-Kruse og Torill Nydal