Allmennlegeforeningen

Kurs

Klinisk emnekurs: Stressmestring og egenomsorg

Allmennmedisin: godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen.
Samfunnsmedisin: godkjent med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
6. november 2020

Plakat

Dette er kursdoen for stressmestring under AF sin våruke.
Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg

ROLIG SINN, GLAD KROPP, GOD HELSE

Kursansvarlig og forelesere:
- Audun Myskja, lege, PhD 
- Hanne Solfrid Berg, lege, spesialist i allmennmedisin

 

"Hjelp! Jeg orker ikke mer!"

Kravene øker. Stadig flere føler at de er på randen av det de makter. Hvordan skal vi greie å gjøre en god jobb og samtidig være et godt medmenneske og familiemedlem utenom jobb?  Hva kan vi selv gjøre for oss selv?

Lege Audun Myskja har samlet verktøy til hverdagsmestring gjennom flere tiår, har prøvd dem ut på flere tusen mennesker, og har utviklet presise, enkle og virksomme verktøy. Lege Hanne S. Berg har gått på skolen i 3 år hos Audun Myskja, og i dag samarbeider de om flere helsefremmende prosjekter.

De stressregulerende verktøyene bygger på moderne stressforskning, ressursorientert psykologi, det autonome nervesystemet og autonom regulering, nevrologisk musikkterapi, musikkbasert miljøbehandling og meditasjonsvitenskap.

Målet med dette kurset er innlæring og forståelse av enkle stress-regulerende verktøy som leger kan bruke for å håndtere daglige utfordringer og reaksjoner i krevende situasjoner både på jobb og hjemme. Disse verktøyene kan man også bruke for å støtte mestring hos kronisk syke og pasienter med krevende og komplekse problemstillinger. Kurset vil veksle mellom fagbasert undervisning, dialog, og et øvelses- og treningsprogram som legene kan praktisere i sin hverdag.

Læringsmål:

  1. Innsikt i de basale kroppsreaksjoner knyttet til hjernens funksjonsnivåer og det autonome nervesystemet, når vi utsettes for store belastninger, fare og stress.
  2. Forstå åndedrettets funksjon og rolle i stressregulering. Faglig og praktisk innsikt i hvordan pusten vår kan fungere terapeutisk.
    Utprøving av flere validerte pustemetoder.
  3. Systematisk bruk av musikk, rytme, lyd, sang og bevegelse som metode for å få økt glede og balanse i hverdagen, via metodene i musikkbasert miljøbehandling og nevrologisk musikkterapi.
  4. Innsikt i stress-systemet (eustress og distress), innsikt i komplette verktøy for mestring av sensorisk og emosjonell overload.
  5. Kommunikasjonens grunnlover. Hvordan aktiv lytting (innover og utover) og sannferdighet, presist uttrykt, kan forløse og beskytte. Hvilke stadier som er nødvendige for å oppnå effektive og forløsende møter og samtaler.
  6. Sinnets vitenskap. Hvordan endre negative tanker og emosjoner; veien til indre og varig ro og stillhet.

Læringsmål: 08, 09, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 55, 57, 73 og 85.

Program
Onsdag 28. april
kl. 08.30 Velkommen ved Hanne S. Berg
                  Presentasjon og innledning om kurset og kurstemaene
kl. 08.45  Fundamentet for å regulere stress i hverdagen ved Hanne S. Berg
                  Den "3-delte" hjernen.
                 "Sorterings-sentralen"
                  HPA-aksen
                  Det autonome nervesystemet
kl. 10.00  Pause
kl. 10.20  Åndedrettets funksjon og rolle i stressregulering ved Hanne S. Berg
                  Hva skjer når vi puster. Naturlig pust, oppmerksom pust
                  bevisst pust, pust for å mestre hverdagen.
                  Øvelser
kl. 12.00  Slutt dag en
 
Torsdag 29. april
kl. 08.30 Tanker og refleksjoner fra dag en ved Hanne S. Berg
                 Enkle morgenøvelser
08.50      Stimulering og systematisk bruk av bl.a. musikk Hanne S. Berg
                 Rytme, lyd, sang og bevegelse som metode for økt glede og
                 balanse i hverdagen
kl. 10.00 Pause
kl. 10.20  Litt mer om musikk ved Hanne S. Berg
                 Hva gjør ”krevende” pasienter med oss?
                 Hvordan kan vi tåle dem og hjelpe dem
                 bedre uten selv å bli tappet for energi?
kl. 12.00  Slutt dag to. 

Fredag 30. april
kl. 08.30 Velkommen til dag tre ved Audun Myskja
                 Tanker og refleksjoner fra dag 1 og 2
kl. 09.00 Kommunikasjonens grunnlover og aktiv lytting ved Audun Myskja
                  Forløse og beskytte. Å ta vare på seg selv og andre.
                  Kroppen i balanse.
kl. 10.15   Pause
kl. 10.30  Stress og emosjoner ved Audun Myskja
                  Hvordan henger de sammen og hva kan vi gjøre?
                  Innsikt i verktøy for mestring av sensorisk
                  og emosjonell overload
kl. 11.45    Lunsj
kl. 12.30   Sinnets vitenskap, tankens kraft og veien til
                  indre stillhet og  ro ved Audun Myskja   
kl. 14.00  Oppsummering og avspenning  ved Audun Myskja
kl. 14.30  Slutt kurs

Viktig informasjon:
For å få kursbevis må deltaker være tilstede på hele kurset.

Kursbevis vil bli sendt til eposten registrert på Legeforeningens 'Min side' etter presenslistene er gjennomgått og det er registrert betalt kursavgift.

Audun Myskja
Audun Myskja oppvokst i Trondheim, utdannet lege, spesialist i allmennmedisin1992-2017, PhD ”Integrated music in nursing homes -an approach to dementia care” (UiB 2012). Fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg,har utviklet og leder Helsedirektoratets innføring av musikkbasert miljø-behandling (MMB) som kvalitetsheving av omsorg for personer med demens og andre sårbare grupper. Utdannet nevrologisk musikkterapeut, forfatter av23 fagbøker, musiker og har gitt ut en rekke CDer og DVDer med musikk og trening for avspenning og helse. Har ledet mange prosjekter i organisasjoner og kommuner. Sammen med sin kone Reidun driver han Senter for Livshjelp i Ski og Totenvika, et tverrfaglig prosjekt som legger vekt på hjelp til selvhjelp. Holder kurs og foredrag i både innland og utland, har vunnet flere priser, bl.a. Den Norske Legeforenings Kvalitetspris. Har samarbeidet med Norges Parkinsonforbund om egenomsorg ved kronisk sykdom siden 2002. Utdannet meditasjonslærer fra 1978, holdt regelmessig kurs i meditasjon og stressmestring siden 1988.

Hanne Solfrid Berg
Hanne Solfrid Berg oppvokst på Hell/Stjørdal, utdannet lege og spesialist i allmennmedisin. Arbeider som allmennlege i Malvik Kommune, startet der i2004. Sideutdanning 1,5 år innenfor psykisk helse,derav 1 år ved RKSF; Regionalt Kompetansesenter for spiseforstyrrelser og ½ år ved DPS Stjørdal. Underviser helsearbeidere, gjennom Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg,i det landsdekkende opplæringsprogrammet Musikkbasert Miljøbehandling (MMB), sammen med bl.a. lege Myskja. Utdannet enhetsterapeut hos Audun Myskja ved den 3-årige Enhetsterapiutdanningen. Har utviklet og holder foredrag og kurs i Egenomsorg og Stressregulering for helsearbeidere innen psykisk helsearbeid, lærere, hjelpelærere, NAV-ansatte og ansatte i næringslivet. Tatt flere kurs i Wim-Hof-metoden (3 komponenter; pust+ fokus/mental trening + kuldeeksponering) og flere kurs i Mindfulness/Oppmerksomhetstrening. Spiller trombone i Hell Storband.