Informasjon til utstillere – Allmennmedisinsk våruke 2023

Det er en glede å kunne ønske utstillere velkommen til Våruka 2023 på Radisson BLU hotell Bryggen i Bergen 8.-12.mai 2023. Vi ønsker å invitere offentlige og ideelle virksomheter og har også åpent for noen utstyrsleverandører som vi vurderer som relevante for norske allmennleger.

Våruka er en av to faste årlige konferanser for norske allmennleger. Det avholdes ca 10 forskjellige kurs og årsmøter i Allmennlegeforeningen og Norsk allmennmedisinsk forening. Antallet deltakere er normalt omkring 450 personer.

Utstillerdeltakelse på legeforeningens kurs er regulert i egne retningslinjer. Utstillinger og kurs skal holdes adskilt. Skriftlig materiell og bannere kan benyttes i utstillingsområdet. Det er dessverre ikke anledning til å annonsere på nett og programmer, benytte innstikk i kursprogrammer eller få taletid inne i møtelokalene. Kommersielle utstillere blir plassert i enden av gågaten inne i konferansehotellet. Alle kurs ligger i samme etasje og har god tilgang til området.

Forespørsel om utstillingsplass

Fristen for å melde sin interesse er 20. februar 2023. Henvendelsen sendes til varuka@legeforeningen.no og må inneholde

  • Firmanavn og kort omtale av produkter som skal promoteres
  • Antall dager med stand ønsket (Kapasiteten tilsier at hver utstiller er tilstede 1-2 dager, avhengig av antall utstillere).
  • Antall personer per stand per dag

Tildeling av utstillingsplass

Utstillingsplassene blir fordelt slik arrangøren vurderer at kursdeltakerne får best mulig utbytte. Beskjed om hvem som tilbys plass i år og på hvilke dager sendes ut omkring 1.mars. 

  • Bindende påmelding skjer ved innbetaling på konferansens nettside.
  • Alle utstillerrepresentanter må påmeldes med obligatorisk dagpakke og eventuelt overnatting.
  • Siste frist er 20.mars.
  • Vi forbeholder oss retten til å fordele stand videre dersom påmelding og betaling ikke skjer innenfor tidsfristen.

Opprigging

En stand vil være på omkring 2 meters bredde og inneholde et bord, et ståbord, strøm og trådløst internett. 

Dersom utstiller ønsker å leie skjermer eller annet materiell, kan utstillerne kontakte hotellet direkte på events.royal.bergen@radissonblu.com. Levering/oppbevaring av utstyr m.v. avtales også direkte med hotellet. Alt som leveres må merkes godt med navn på arrangement og navn + kontaktinformasjon til utstiller.

Priser

Pris per stand Dagspris kr 1300
Pris per person Registrering kr 400
  Obligatorisk dagpakke
(lunsj, kaffe og pausemat)
kr 660
  Overnatting   kr 1485