Årsmøtene utsettes

Årsmøtene for LSA og Norsam utsettes til senhøstes

Til medlemmene av LSA og Norsam:

Våre to samfunnsmedisinske foreninger har tradisjon for å samordne årsmøtene. Tidligere i sommer varslet vi at årsmøtene for LSA og Norsam skulle gjennomføres digitalt torsdag 10. september.

Nå må vi gi kontrabeskjed om at årsmøtene utsettes til senhøstes, trolig til første halvdel av november. Grunnen til utsettelsen er at Legeforeningens sekretariat skal flytte fra Kirkegata i Oslo til «nye» Legenes hus på Christiania Torv i løpet september. I den perioden vil ikke Dnlf kunne tilby oss den IKT-støtten vi trenger for å gjennomføre digitale årsmøter samlet.

Styrene i LSA og Norsam har derfor besluttet å utsette årsmøtene til ting er på plass i Legenes hus. Vi jobber med finne en ny dato i november. Det blir på ettermiddag/tidlig kveld, trolig kl 16–19. Vi tar sikte på å innlede med et kortfattet faglig program.

Vi kommer tilbake med mer informasjon i nær fremtid.

 

Med hilsen

Kirsten Toft, leder LSA og Tom Sundar, leder Norsam