Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Aktuelle saker

Kommunelegeavtalen SFS 2305 - brudd i forhandlingene

KS brøt forhandlinger om særavtalen (SFS 2305) for leger i kommunene. Rammeavtalen om fastlegeordningen (ASA 4310) forlenges uendret for ett år.
27. januar 2018

Saken blir dermed behandlet i nemnd på et senere tidspunkt.