Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Aktuelle saker

Sett av 10. november

I samarbeid med NORSAM er det nå fastsatt en dato for årsmøte 2020.
30. september 2020

Møtet skal avholdes digitalt fra Legenes hus i Akersgata den 10. november fra kl 16.00 – 19.00.

Det vil bli innledet med et kortfattet faglig program før selve årsmøtene til LSA og NORSAM avholdes.