Viktig informasjon om LSAs årsmøtekurs

Vent med å bestille reise til Våruka.

Til medlemmer av LSA og Norsam:

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) retter seg etter helsemyndighetens anbefalinger om tiltak for å dempe spredningen av covid19-smitte. I tråd med råd fra Legeforeningen sentralt vil vi ta løpende avgjørelser vedrørende eventuelle avlysninger eller utsettelser av forestående arrangementer.

Vi ber derfor påmeldte til Våruka/ årsmøtekurset primo mai om å vente med å bestille reise til endelig beslutning om kansellering av dette arrangementet er tatt i samråd med AF og NFA.

Kirsten Toft, leder for LSA og Tom Sundar, leder for Norsam