Yammer - er du der?

Vær med i et digitalt forum for deling av samfunnsmedisinsk kunnskap.

Gruppen heter «Samfunnsmedisin for helsesjefer og kommuneoverleger i Norge». Her deles samfunnsmedisinsk kunnskap, praktiske råd og tips. Det er delt opp tematisk slik at det er lett å finne frem. Det er et meget nyttig forum å være en del av.

Du kan bli invitert inn av andre medlemmer i gruppen eller sende en e-post til cato.innerdal@molde.kommune.no

På facebookgruppen «Samfunnsmedisinerne» foregår fortløpende og dagsaktuell kommunikasjon.

Vi anbefaler alle våre medlemmer å ta del i begge disse nettverkene.