Hva innebærer det å være lokal tillitsvalgt i yrkesforeningen LSA?

Gjør deg kjent med åtte sentrale punkter.
  • Du er bindeleddet mellom LSA sine medlemmer i lokalforeningen (19 lokalforeninger, dvs. de gamle fylkene, se organisasjonskartet til Legeforeningen).
  • Du er LSA sin representant i lokalforeningens styre (f.eks. Akershus legeforening).
  • Du er representant til LSA sitt landsråd (har stemmerett på LSA sitt årsmøte), og har møteplikt på LSA sitt årsmøte. Landsrådet er LSA sitt øverste organ og møtes en gang årlig.
  • Du er en støtte for LSA-medlemmer i ditt fylke som trenger råd i forbindelse med arbeidsforhold og lønn. I noen tilfeller kan det bli aktuelt å delta i lønnsforhandlinger for medlemmer.
  • Du innkaller til et årsmøte for LSA i din lokalforening. Dette møtet kan gjerne legges i tilknytning til Legeforeningen i fylket sitt årsmøte, eller det kan arrangeres digitalt. Det skal avholdes valg hvert oddetallsår. Medlemsliste med kontaktinformasjon (e-mail) til LSA-medlemmene i din lokalforening får du tilgang til når du har blitt tillitsvalgt.
  • Delta på digitale møter mellom landsrådsmedlemmer og LSA-styret.
  • Gjerne rekruttere medlemmer til LSA blant samfunnsmedisinere i fylket.
  • Gjerne delta på tillitsvalgtkursene i Legeforeningen.