Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Årsmøter (landsrådsmøter)

2016

Årsmøtet i 2016 ble arrangert i Fredrikstad den 16. juni 2016 kl. 16-17. Årsmøtet ble som vanlig arrangert under årsmøtekurset som arrangeres i fellesskap med NORSAM.