Årsmøte LSA 2017

Årsmøtet i 2017 ble arrangert i 7. september 2017 i Trondheim på Scandic Solsiden kl. 15-16. Påfølgende sosialt program og årsmøtemiddag fant sted fra kl. 1800 på "Rockheim".