Årsmøte LSA 2019

I henhold til LSAs vedtekter § 8 ble det innkalt til årsmøte i LSA 29. august 2019 på Hotel Scandic Maritim, Haugesund, kl 1600-1700