Arbeidsprogram


Styret har vedtatt et arbeidsprogram for styreperioden 2023 – 2025 med tre hovedpunkter:

• LSA skal være relevant og tilgjengelig for våre medlemmer
• LSA skal jobbe for gode, oversiktlige og forutsigbare arbeidsforhold for samfunnsmedisinere
• LSA skal jobbe for gjennomslag i samfunnsmedisinske saker.