Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Policydokumenter

Policydokumenter om krisesituasjoner i kommunen

Flere aktuelle temaer foreligger. Les mer om beredskapsordninger og kommuneoverlegens tilgjengelighet for bl.a. kommuneadmistrasjonen.