Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

LVS-info

LVS gir ut medlemsbladet LVS-info 3-4 ganger pr år. Redaktør er Bendik Brinchmann. Nedenfor finner du utgavene i omvendt kronologisk rekkefølge:
Bilde av forsiden til LVS info, utgave nummer to, 2020
Siste utgave av LVS-info